ECOFIRE

ECOFIRE E1

Ecofire E1 palnik na pelet spalający granulat drzewny (pelety, pellets) jest optymalnym urządzeniem przeznaczonym do współpracy  z kotłami grzewczymi o mocy 10 - 30 kW.
Dzięki zastosowaniu dodatkowego podajnika wewnątrz palnika nadaje się również do spalania gorszych gatunków peletu oraz mieszanek peletu z owsem o zawartości popiołu większej niż 1%. Palnik ECOFIRE E1 wyposażony jest w regulator z wyświetlaczem graficznym zapewniającym prostą obsługę. Steruje on pracą kotła, pompą obiegu kotłowego oraz ładowaniem ogrzewacza ciepłej wody lub zbiornika buforowego.

Polski

ECOFIRE E+

Ecofire E+ palniki na pelet dzięki zastosowaniu ruchomego rusztu i ceramicznego paleniska charakteryzują się doskonałą sprawnością oraz zapewniają dobre usuwanie żużla i popiołu z komory spalania. Ruchomy ruszt uruchamiany automatycznie lub ręcznie.
Ecofire E+ palniki na pelety mogą być montowane w kotłach węglowych: klasycznych i retortowych.. Palnik wyposażony jest w regulator z wyświetlaczem graficznym zapewniającym prostą obsługę. Steruje on pracą kotła, pompą obiegu kotłowego oraz ładowaniem ogrzewacza ciepłej wody lub zbiornika buforowego.

Polski

ECOFIRE PS+

Automatyczny kocioł ECOFIRE spalający granulat drzewny (pelet) .Konstrukcja kotła zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa użytkowania, długoletnią eksploatację, wysoką efektywność spalania, niską emisję spalin oraz prostą obsługę.

Polski

Menu instalacji