EcoBriketts – Allmän information

_EcoBriketts – Allmän information

Vad är en brikett?

En brikett är ett regelbundet block av brännbart material (t.ex. sågspån, torv, hö, träkol eller kolvpulver) som har pressats samman under högt tryck.

EcoBriketts Barlinek tillverkas uteslutande av flisor, sågspån samt spill från bok och ek. Materialet innehåller inga oönskade föroreningar. Briketterna formas under högt tryck och får därigenom fast struktur och hög densitet.
Inga konstgjorda förbättringsmedel eller limtillsatser används under produktionen av EcoBriketts. Briketterna består uteslutande av rester, vilka skapas under mekanisk bearbetning av trä.

EcoBriketts har en fuktighet under 10 %. Värmevärdet hos ett ton EcoBriketts motsvarar:

~ 3-5 m3 eldningsved

~ 518 l eldningsolja

~ 577 m3 naturgas

~ 933 kg brunkol

~ 637 kg stenkol

EcoBriketts är ett perfekt bränsle för kaminer med och utan mantel. Briketterna passar perfekt i värmepannor med träförgasning eller i ångpannor för fast bränsle.

EcoBriketts är lika med förnyelsebar energi. I motsats till ved är förbränningen av briketterna nästan fullständig – den återstående askan utgör endast 0,5 % av den ursprungliga bränslemassan. Askan kan användas som ekologiskt gödningsmedel för växter eftersom den enbart innehåller mineralämnen från träet.

Bränslet är miljövänligt eftersom endast minimala mängder svaveloxid och kväveoxid bildas under förbränningen. Detta är inte bara bra för miljön utan även för skorstenar och taktäckningsmaterial.
Tack vare den höga komprimeringen upptar briketterna mycket mindre plats än eldningsved.
EcoBriketts Barlinek – ren och koncentrerad värme.

_Produktuppgifter

_Produktuppgifter

Ungefärliga mått för en brikett av typen EcoBriketts – 165 x 100 x 64 mm, vikt ca
0,83 kg.

Förpackning – hermetisk svetsad folie, vikt 10 kg, ett bekvämt handtag.
Mått – 165 x 200 x 385 mm.

 

Palletering – 1 000 kg (100 folieförpackningar) på en Europall (1,2 x 0,8), produkten är inslagen i folie och säkrad med säkerhetsband.

Copyright © 2021 Barlinek SA  /  Privacy policy