Porady eksperta

Zapraszamy do lektury artykułów Pana Grzegorza Ojczyka, które ukazują się regularnie w czasopismie Magazyn Instalatora.

Wszytskie artykuły - dzięki uprzejmości Pana Ojczyka są do poczytania na naszej stronie www.pelet.com.pl

 • Przedmiotem niniejszego artykułu jest omówienie i porównanie systemów do spalania biopaliw w postaci rozdrobnionej do tradycyjnych kotłowni gazowych lub olejowych. Zasadnicza różnica polega wykorzystywanym paliwie, co z kolei generuje różnice w konstrukcji samego urządzenia oraz ścieżce paliwowej. Ścieżka paliwowa obejmuje drogę paliwa z sieci lub magazynu do kotła oraz drogę produktów spalania. W przypadku kotłów na tradycyjne paliwa, takie jak...
 • Palnik kotła na pellet, dzięki swej skomplikowanej konstrukcji, umożliwia prowadzenie spalania z wysoką sprawnością w szerokim zakresie mocy w sposób płynny. Aby jednak mógł pracować zgodnie z oczekiwaniami, dostarczane paliwo musi być odpowiedniej jakości. Szczególnie dotyczy to zawartości substancji mineralnych, które nie ulegną spaleniu.
  Jakość paliwa
  Obserwowany obecnie stały wzrost cen tradycyjnych nośników energii w postaci gazu ziemnego,...
 • Producenci kotłów na biomasę z roku na rok oferują coraz to bardziej wyrafinowane urządzenia do ekologicznego spalania biomasy, która jest jednocześnie na coraz szerszą skalę wykorzystywana do produkcji ciepła. Małe i średnie kotły na biomasę ogrzewają domy i przygotowują c.w.u. Kotły grzewcze o dużej mocy także produkują parę technologiczną do celów energetycznych.
  Pellet jest paliwem ekologicznym, ponieważ produktami jego spalania są naturalne...
 • Pellet jest paliwem stałym w formie sypkiej, charakteryzującym się naturalnym kątem zsypu. Do transportu pelletu wykorzystuje się specjalistyczne systemy zasilania kotłów. Przyjęty system zasilania uzależniony jest od możliwości magazynowania paliwa.
  Najkorzystniejszą formą magazynowania pelletu jest wyodrębniony magazyn, będący w bezpośrednim sąsiedztwie kotłowni na tej samej kondygnacji. Wówczas najczęściej stosuje się przenośniki ślimakowe,...
 • Obserwowany obecnie stały wzrost cen tradycyjnych nośników energii w postaci gazu ziemnego, gazu płynnego (LPG), olej u napędowego, węgla kamiennego, energii elektrycznej zmusza do poszukiwania tańszych paliw. Jednym z nich jest pellet.
  Ważnym aspektem przy poszukiwaniu nowych paliw na cele grzewcze jest także ich dostępność, pewność dostaw, stabilna i przewidywalna cena. Nie bez znaczenia jest również aspekt związany z ochroną środowiska....
 • Poprzedni artykuł opublikowany w lutowym wydaniu „Magazynu Instalatora" poświęcony był definicji biomasy, systematyce biopaliw oraz ogólnej analizie pelletu. Ten artykuł jest kontynuacją tematyki związanej z biopaliwami i poświęcony jest charakterystyce zrębki drzewnej.
  Zrębka drzewna należy do grupy biopaliw stałych pochodzenia drzewnego. Biomasą wg Dz. U. 156 poz. 969, czyli materiałem wyjściowym do jej wytworzenia może być drewno naturalne...
 • Poprzedni artykuł opublikowany w styczniowym wydaniu „Magazynie Instalatora" poświęcony był ogólnej analizie różnic pomiędzy kotłownią tradycyjną a kotłownią na biopaliwa stałe. Ten artykuł jest kontynuacją tematyki związanej ze spalaniem biopaliw stałych i poświęcony jest klasyfikacji biopaIiw oraz charakterystyce pelletu drzewnego.
   
  Dla uporządkowania pojęć należy wspomnieć, iż występują biopaliwa w postaci stałej, ciekłej i gazowej. W...
 • Na rynku obserwuje się wzrost zai nteresowania urządzeniami do spal ania biomasy połączony z jednoczesnym kształtowaniem się rynku pai iw odnawialnych, tj. zrębki i peietu drzewnego. Oferowane urządzenia nie są jednak prostymi zamiennikami kotłów gazowych lub olej owych. Są to urządzenia przede wszystkim do spal ania ciała stałego z całą swoj ą specyfiką, uwarunkowaniami i ograniczeniami.
  Wzrost poziomu życia oraz ogólny rozwój niesie ze sobą...

Menu instalacji