Porównanie norm certyfikatów dla pelletu drzewnego

ÖNORM M 7135 | DIN 51731 | DIN plus (certyfikat) | SS 18 71 20 /1Grupa

 

Pellet - kryteria jakości Jednostki ÖNorm M 7135 DIN 51731 EN 14961-2:2011, A1 DIN plus edycja lipiec 2010 SS 187120 1 grupa
Średnica mm 4≤d<10 6) 4≤d<10 6) 6±1; 8±1 6±1; 8±1 4≤d<10 6)
Długość mm 5 x D 3) <50 3,15≤L≤40 9) 3,15≤L≤40 10) 4 x D 5)
Gęstość kg/dm³ >1,12 1,0< Gęstość< 1,4 Gęstość nasypowa Gęstość nasypowa Gęstość nasypowa
        ≥ 600 kg/m³ ≥ 600 kg/m³ ≥ 600 kg/m³
Popiół % <0,5 1)7) <1,50 ≤0,7 ≤0,7 <0,07
Wilgotność % <10 <12 ≤10 ≤10 <10
Wilgotność przy dostawie % brak ustaleń brak ustaleń brak ustaleń brak ustaleń <10
Wartość opałowa MJ/kg >18 1) 17,5 16,5≤Q≤19 16,5≤Q≤19 ≥16,9
Ścieralność % <2,3 - ≤2,5 ≤2,5 <0,03
Ilość pyłu w worku % brak ustaleń brak ustaleń ≤1 worki do 20kg: ≤0,5%, worki większe i pellet luzem: ≤1%  
Dodatki ułatwiające % <2 8) 4)   ≤28) Ilość i rodzaj
prasowanie       ≤28)   muszą być
            określone
Temperatura oC brak ustaleń brak ustaleń   musi być podana Temperatura
topnienia popiołu       powinna być podana   początkowa musi być
            określona
Siarka % <0,04 1) <0,08 ≤0,03 1) ≤0,03 1) <0,08
Azot % <0,3 1) <0,3 ≤0,3 1) ≤0,3 1) brak ustaleń
Chlor % <0,02 1) <0,03 ≤0,02 1) ≤0,02 1) <0,03
Arsen mg/kg brak ustaleń <0,08 ≤1 ≤1 brak ustaleń
Ołów mg/kg brak ustaleń <10 ≤10 ≤10 brak ustaleń
Chrom mg/kg brak ustaleń <8 ≤10 ≤10 brak ustaleń
Kadm mg/kg brak ustaleń <0,5 ≤0,5 ≤0,5 brak ustaleń
Miedź mg/kg brak ustaleń <5 ≤10 ≤10 brak ustaleń
Rtęć mg/kg brak ustaleń <0,05 ≤0,1 ≤0,1 brak ustaleń
Cynk mg/kg brak ustaleń <100 ≤100 ≤100 brak ustaleń
Halogeny mg/kg brak ustaleń <3 brak ustaleń brak ustaleń  

1) Suchej masy
2) Wolny od wody i popiołu
3) Nie więcej niż 20% pelletów może mieć długość do 7,5 x średnica
4) DIN zakazuje stosowania dodatków. Ten zakaz nie jest ważny dla małych systemów grzewczych
5) W magazynie producenta
6) Tolerancja w różnicach średnicy ± 10 %
7) Dopuszczona może być zawartość popiołu do 0,8%, jeśli jest ona naturalnie wyższa, specyficzna dla danego gatunku drewna
8) Dopuszczone są tylko naturalne dodatki z biomasy

Menu instalacji