Formularz kontaktowy

Administratorem danych osobowych jest Barlinek S.A., z siedzibą przy Al. Solidarności 36, 25-323 Kielc., zwany dalej „Administratorem”. W razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem poczty email daneosobowe.bsa@barlinek.com.

Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, rozpatrywania skarg i reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO, dochodzenia roszczeń oraz podjęcie działań w związku z procesem windykacji należności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, po uzyskaniu odrębnej zgody, także dla celów prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w tym profilowaniu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a w zw. z art. 22 ust. 2 lit. c) RODO, obsługi zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Szczegółowe informacje na temat przysługujących Pani/Panu praw a także zasad na podstawie których przetwarzamy dane osobowe znajdują się w naszej Polityce Prywatności, zachęcamy do zapoznania się z jej treścią.

Menu instalacji