Pellet Barlinek - efektywny, ekologiczny pellet drzewny

Platinum bio spin to linia urządzeń spalających granulowane paliwa z biomasy o zapopieleniu nawet do 2% (pelet klasy A1, A2, B).

Przygotowany do pracy w najtrudniejszych warunkach. Został zaprojektowany i wykonany z elementów dostarczanych do przemysłu, począwszy od mechaniki po automatykę, tak, aby mógł pracować w trybie ciągłym przez 24 h na dobę.

Idealny do modernizacji kotłowni na olej opałowy

Palniki Platinum Bio SPIN osiągają ogromną moc przy dużej ekonomiczności procesu spalania i niskiej emisji spalin. Jest idealnym zamiennikiem palnika na olej.

R&D (Research and Development)

Palniki Platinum Bio SPIN zostały opracowane przez nasz dział Badań i Rozwoju . Na początku każde projektowane urządzenie przechodzi przez specjalistyczny programy do analizy przepływów oraz wytrzymałości i naprężeń by w kolejnym etapie trafić do laboratorium, w którym poddawany jest długotrwałym testom wytrzymałościowym. Urządzenie sprawdzane jest także pod kątem emisyjności i sprawności. W naszym laboratorium możemy badać urządzenia do 750 kW.

Serwis

Firma KOSTRZEWA posiada w całej Polsce ponad 200 wykwalifikowanych autoryzowanych serwisantów, którzy świadczą usługi serwisowe gwarancyjne i pogwarancyjne.

Urząd Patentowy

Urządzenie posiada trzy zastrzeżenia patentowe Urzędu Patentowego RP.

System Bezłożyskowy

Podzespół palnika zaprojektowany w taki sposób aby wyeliminować możliwość zablokowania się obrotu komory spalania w trakcie długotrwałej pracy urządzenia na pełnej mocy ze względu na występujące wewnątrz duże zapylenie a także panujące wysokie temperatury.

56 – 330 kW

Opracowaliśmy i wprowadziliśmy do sprzedaży typoszereg mocy od 56 kW do 330 kW.

Łatwa obsługa dla użytkownika

Każdy palnik obrotowy po pewnym czasie należy opróżnić z popiołu, który gromadzi się pomiędzy rurą wewnętrzną rusztu a zewnętrzną – w naszych palnikach wystarczy zdjąć dyfuzor i włączyć wentylator – czyszczenia takie zajmuje dla użytkownika 2-3 min.

Automatyka

Ruch obrotowy urządzenia jest programowalny w zależności od spalanego paliwa. Czas załączenia i częstotliwość obrotów dobierana jest automatycznie przez regulator w zależności od ilości spalanego paliwa i mocy jaką w danej chwili pracuje urządzenie.

6 – 8 mm

Palniki wykonane są z wysokogatunkowej stali o grubości od 6 mm do 8 mm celem zapewnienia długotrwałej i bezawaryjnej pracy urządzenia.

Śluza

Palnik wyposażony jest w śluzę powietrzną, która zabezpiecza przed cofnięciem płomienia na zewnątrz urządzenia.