Edukacja

Nie ścinamy drzew
do produkcji Biopaliw

Wykorzystujemy 100 % surowca

Z najszlachetniejszych części kłody

produkujemy Deskę Barlinecką

oraz listwy przypodłogowe.

Trociny oraz odpady wykorzystujemy do produkcji biopaliw. 

Pellet składa się w 70% z trocin iglastych

i 30% trocin liściastych.

Czy wiesz, że Pellet Barlinecki to:

Duża wydajność energetyczna

Wartość energetyczna

pelletu to 5,3 kW

porównywalna jest z najwyższej

jakości drewnem opałowym.

Zero substancji szkodliwych

Podczas jego spalania do atmosfery

nie wydzielają się żadne szkodliwe

dla środowiska substancje, takie

jak Benzo(α)pireny, dwutlenki

siarki lub azotu.

Długi okres bezobsługowy

Używanie i obsługa kotłów

na pellet nie wymaga codziennej

i żmudnej pracy fizycznej,

tak jak się dzieje w przypadku

kotłów na koks, miał czy węgiel.

Duża wydajność Energetyczna

Z 1 kg Pelletu
uzyskamy
ca. 4,9kWh

Pellet to
paliwo
oszczędne

Ogrzanie domu

jednorodzinnego Pelletem.

Ilość ton Pelletu potrzebna

do ogrzania domku jednorodzinnego

(200 m2) w ciągu roku,

przy sprawności kotła 85%.

Pellet to paliwo
odnawialne

C02 w naturze

Pellet jest jednym z najczystszych

znanych i używanych odnawialnych 

paliw na świecie. 

 

Zerowa emisja CO2

Dzięki optymalnemu procesowi

spalania w urządzeniach grzewczych

emisje gazów szkodliwych

są minimalne, a emisję CO2 

uznaje się za zerową.

Nie kupuj kota
w worku

Węgiel pod kontrolą

Czy wiesz, że kupując węgiel 

niskiej jakości narażasz się

na zniszczenie swojej instalacji

grzewczej, trujesz przy tym siebie

oraz zanieczyszczasz środowisko.

 

Kupując Pellet masz gwarancję jakości,

co potwierdzają liczne certyfikaty.

Spalanie węgla
jest jedną z przyczyn
powstawania smogu

Pył zawieszony

zawiera substancje toksyczne,

takie jak wielopierścieniowe

węglowodory aromatyczne

(np. benzo(a)piren), metale ciężkie 

oraz dioksyny i furany.

 

Dwutlenek siarki

jest produktem ubocznym spalania 

paliw kopalnych. Przyczynia się 

do zanieczyszczenia atmosfery – SMOG.

 

Benzo(a)pireny

są związkami silnie rakotwórczymi.

Powstają przede wszystkim  

wskutek spalania węgla.

 

Dwutlenek azotu

Brunatny, silnie toksyczny gaz 

o ostrym zapachu.

Smog jest 
przyczyną 
powstawania 
wielu chorób

2500 papierosów rocznie

Wszyscy z nas palą ponieważ 

przez smog z każdym wdechem

powietrza zaciągamy się

benzo(a)pirenem, rakotwórczą 

substancją. 

 

Rak płuc

Na nowotwory w Polsce  

choruje 150 tys. ludzi,

z czego jedna trzecia umiera, 

w tym połowa – na raka płuc.

 

Choroby innych organów

Naukowcy twierdzą, 

ok. 45 tys. osób rocznie.

Infolinia:
41 243 58 88

PN.-CZW. 7.00-16.00
PT. 7.00-13.00