Kontakt

Barlinek S.A.

Al. Solidarności 36
25-323 Kielce

infolinia: +48 41 243 58 88
fax +48 41 333 00 00

e-mail: biuro@barlinek.com.pl


KRS: 0000018891, Sąd Rejonowy dla Kielc, X Wydział Gospodarczy, 

NIP: 959-08-21-486, REGON 290725379,

Formularz kontaktowy

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Barlinek S.A. z siedzibą w Kielcach (25-323) przy Al. Solidarności 36. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes – odpowiedz na pytanie), w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wskazanego celu. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres roku od zakończenia korespondencji, a po tym okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zarządzające stroną internetową, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści tych danych, ich sprostowania, usunięcia ,ograniczenia przetwarzania, ich przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Szczegółowe informacje na temat przysługujących Pani/Panu praw znajdują się w naszej Polityce Prywatności, zachęcamy do zapoznania się z jej treścią. W razie pytań zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem adresu mail daneosobowe.bsa@barlinek.com
    Infolinia:
    41 243 58 88

    PN.-CZW. 7.00-16.00
    PT. 7.00-13.00