Rozwój rynku energii w Polsce: instalacje grzewcze na pellet drzewny

Rozwój rynku energii w Polsce: instalacje grzewcze na pellet drzewny

W końcu stycznia 2010 roku w Warszawie odbył się kongres poświęcony aktualnej sytuacji na rynku energii odnawialnej oraz perspektywom jej rozwoju w Polsce. Drugiego dnia imprezy miał miejsce panel dyskusyjny, propagujący osiągnięcia wiodących firm w zakresie instalacji grzewczych na pelet drzewny.

Organizacja kongresu poświęconego energii odnawialnej to odpowiedź na dynamiczny rozwój tego sektora przemysłu na przestrzeni ostatnich lat. Podczas wydarzenia wybitni przedstawiciele branży i eksperci dzielili się swoją wiedzą oraz pomagali znaleźć odpowiedzi na najistotniejsze pytania związane z rynkiem odnawialnych źródeł energii. Program konferencji został podzielony na kilka tematycznie odrębnych sesji. Jedno z zagadnień dotyczyło energii pozyskiwanej z sił przyrody: słońca, geotermii oraz wiatru. Wystąpienie poświęcone energetyce słonecznej zawierało m.in. kwestie związane z wykorzystaniem słońca w budownictwie. Podczas wykładów dotyczących geotermii i wiatru, omówiono bariery i możliwości wykorzystania energii geotermalnej w Polsce, z zaprezentowaniem perspektyw rozwoju i finansowania energetyki wiatrowej.

Zainteresowanie słuchaczy wzbudziły informacje dotyczące pozyskiwania funduszy na budowę farm wiatrowych oraz pozyskiwania energii z wiatru dla przedsiębiorstw. Drugi dzień kongresu rozpoczął się od analizy programów innowacyjnych oraz reform w energetyce i rolnictwie z uwzględnieniem polskich realiów. Blok ten poświęcony był m.in. biogazowniom oraz perspektywom realizowania krajowego programu budowy biogazowni rolniczych.

Ostatni temat konferencji to biopaliwa płynne i stałe. Istotnym wystąpieniem z tego obszaru była dyskusja panelowa poświęna instalacjom grzewczym na pelet drzewny, z udziałem firmy Barlinek – największego krajowego producenta peletu oraz trzech producentów kotłów na na pelet: Herz, Kostrzewa oraz Ekocentr. W dyskusji udział wzięła także firma Radmar Ekoenergia, zajmująca się projektami i instalacjami kotłów na biomasę oraz wymianą palników w kotłach zasilanych peletem.

– Instalacje grzewcze na pelet drzewny w Polsce stały się faktem – powiedział Rafał Węcek, dyrektor ds. sprzedaży biopaliw w Barlinku S.A. Obserwuję ogromny rozwój tego sektora na przestrzeni ostatnich dwóch lat. Fakty oraz dane statystyczne mogą napawać optymizmem. Coraz więcej producentów nie tylko zagranicznych, ale również rodzimych ma w swojej ofercie kotły do spalania peletu, bardzo dynamicznie rośnie produkcja tego ekologicznego granulatu w Polsce – uważa Rafał Węcek.

Na przestrzeni ostatnich kilku lat w Polsce powstała kompleksowa infrastruktura związana z rynkiem peletu: są specjalistyczne auta dowożące paliwo, zbiorniki i silosy do jego przechowywania oraz nowoczesne, automatyczne piece grzewcze. Systematycznie rośnie również świadomość społeczna na temat wielu zalet tego biopaliwa, m.in. dzięki stronom internetowym jak chociażby www.pelet.com.pl – które w przystępny sposób informują, czym jest pelet i dlaczego warto się nim zainteresować. Granulat drzewny jest paliwem odnawialnym i w Polsce, dzięki dużej ilości przedsiębiorstw z branży przetwórstwa drzewnego jest pod dostatkiem wysokogatunkowego surowca do jego produkcji.

Obecnie jednak zaledwie drobna część peletu zostaje w kraju, znakomita większość jest eksportowana. Dlatego na uwagę zasługują wszystkie te – na razie jeszcze nieliczne – inicjatywy, które promują np. poprzez dofinansowania, nowoczesny i ekologiczny sposób ogrzewania peletem drzewnym. Podobne, na masową skalę prowadzone akcje mają miejsce w wielu krajach Europy, także tam, gdzie popularność tego biopaliwa jest już bardzo wysoka.

Infolinia:
41 243 58 88

PN.-CZW. 7.00-16.00
PT. 7.00-13.00