Program Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze – DLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH

Czyste Powietrze to kompleksowy program rządowy, skierowany do osób fizycznych, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne wskutek stosowania przestarzałych urządzeń grzewczych na paliwa stałe.

Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy. Są to: węzeł cieplny, pompa ciepła, kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł olejowy kondensacyjny, ogrzewanie elektryczne, kocioł na biomasę, kocioł na węgiel, jak i przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Adresatami rządowego programu Czyste Powietrze są właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnego budynku mieszkalnego, bądź wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą oraz osoby, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego, a budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania. Mogą oni wnioskować o dotacje lub pożyczki przeznaczone na wymianę źródła ciepła oraz prace związane z termomodernizacją. Dodatkowo program oferuje pożyczki w zakresie zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii.

Najwyższe dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze otrzymują osoby o najniższych dochodach. Wysokość wsparcia waha się od 15 − 90 % kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Ponadto Wnioskodawców, których średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym kwalifikuje do grupy VII w tabeli (zamieszczona poniżej), intensywność dofinansowania jest uzależniona dodatkowo od osiągniętego przez wnioskodawcę lub wnioskodawcę i małżonka (w przypadku wspólnego rozliczenia) rocznego dochodu stanowiącego podstawę do opodatkowania za wskazany rok podatkowy poprzedzający datę złożenia wniosku. Nie kwalifikują się obecnie do programu osoby, których roczny dochód przekracza 125 528 zł. Zamożni nie stracą – wprost przeciwnie – mogą znacznie prościej skorzystać z możliwości odzyskania pieniędzy zainwestowanych w termomodernizację i nowoczesne urządzenia grzewcze – dzięki uldze termomodernizacyjnej, odliczą sobie od podatku inwestycje, które ze względu na wysokie dochody nie mogą być sfinansowane w ramach Czystego Powietrza. Pamiętajmy jednak, że wprowadzona od 1 stycznia 2019 r. ulga termomodernizacyjna nie dotyczy domów w budowie.

Maksymalny koszt kwalifikowany do wyliczenia dofinansowania wynosi 53 tys. zł, co oznacza, że przy dochodzie o wysokości nieprzekraczającej 600 zł na członka gospodarstwa domowego pozyskamy maksymalnie 47 700 zł. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ustalił różne wysokości maksymalnych kosztów kwalifikowanych dotyczących inwestycji w ekologiczne ogrzewanie. Na kocioł c.o. spalający pellet drzewny przewidziano do 20 tys. zł.

Wniosek o dotację należy składać w wojewódzkim funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej właściwym dla lokalizacji inwestycji.

Więcej informacji pod linkami:

Infolinia:
41 243 58 88

PN.-CZW. 7.00-16.00
PT. 7.00-13.00